• darkblurbg

Op 18 april 2016 overleed Cox Habbema, Hermans echtgenote. Zijn begrafenisrede vind u hier.

In october 2017 schreef Herman ‘De opstand van tweederangs burgers’. Een korte versie ervan in De Volkskrant. In 2020 verscheen De vloek van kiezen: Hoe te voorkomen dat een vrije samenleving aan haar succes te gronde gaat. De tekst vind u hier. 31 october 2022 wordt Hermans nieuwe boek De Belofte van Politiek: Hoe burgers hoop levend kunnen houden gepresenteerd in Spui 25 met beschouwingen van Renske Leijten, Martin Sommer en Tom van der Meer, onder voorzitterschap van Menno Hurenkamp. Voor de tekst tik hier.

In de zomer van 2021 speelde Herman in Saint Raphael een concert in de villa van Claude Alain Planchon: Rameau Gavotte Variée, Schumann Carnaval en Chopin 4e Ballade.

Op 3 juni 2017 trouwde Herman met Cristina Porto le Blanche in de Obrechtkerk te Amsterdam.